Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1683/10 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2482/10 - Wyrok NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2398/11 - Wyrok NSA z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla przedsięwzięcia EURO 2012

II OSK 1278/12 - Wyrok NSA z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 707/12 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla przedsięwzięcia EURO 2012

II OSK 51/12 - Wyrok NSA z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości P.

II OSK 1303/11 - Wyrok NSA z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1203/12 - Wyrok NSA z 2012-08-03

Skargi kasacyjne T. B. oraz M. M., U. M. A. M., J. M., J. M., J. J. M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. M. oraz T. B., G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

II OSK 2295/12 - Wyrok NSA z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego