Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 681/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

II OSK 2256/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

II OZ 1247/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

II OZ 516/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji