Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1082/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 568/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 372/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji ...

II OZ 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1159/15 - Wyrok NSA z 2015-11-05

Skargi kasacyjne Gminy M., T. I., Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G., W. R. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg [...] z siedzibą w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

II OSK 1391/15 - Wyrok NSA z 2015-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2891/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   2