Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2971/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-15

skarg W. K., K. K. oraz M. R., E. W., I. K., Z. J., A. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej