Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1218/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

II OSK 127/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 2089/16 - Wyrok NSA z 2016-10-18

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz [...]S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg W. K., K. K. oraz M. R., E. W., I. K., Z. J., A. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 3642/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego