Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1189/15 - Wyrok NSA z 2017-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OSK 1783/16 - Wyrok NSA z 2017-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 22 w granicach administracyjnych Sołectwa Węgrzce rejon Krzemionka