Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3149/17 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1282/17 - Wyrok NSA z 2018-02-09

Skargi kasacyjne M. D., Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. D., Agencji Mienia Wojskowego oraz J. P. i T. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2977/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji

II OSK 1513/16 - Wyrok NSA z 2018-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności

II OSK 1532/16 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego

II OSK 1394/17 - Wyrok NSA z 2018-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 939/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II OSK 1472/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1793/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenie kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

II OSK 1842/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   2