Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1399/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

II OSK 723/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z naruszeniem terminu

II OSK 1112/17 - Wyrok NSA z 2019-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1549/18 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2001/17 - Wyrok NSA z 2019-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie

II OSK 553/17 - Wyrok NSA z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary za wydanie decyzji z uchybieniem terminu

II OSK 940/19 - Wyrok NSA z 2019-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

II OSK 2274/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2271/17 - Wyrok NSA z 2019-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II OSK 1841/17 - Wyrok NSA z 2019-06-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   3