Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 564/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy [...]nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości [...] rejon granicy z miastem [...]

II OZ 631/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego