Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1278/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji celu publicznego

II OSK 1221/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 968/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nr (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy