Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1187/16 - Wyrok NSA z 2018-03-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2311/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OSK 1057/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2684/17 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2568/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznego postanowienia

II OSK 995/16 - Wyrok NSA z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego