Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1937/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne

IV SA/Wa 2575/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1203/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2703/12 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 2008/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2604/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-07

skarg A. B., W. B. i A. B. oraz E. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Ś.

IV SA/Wa 1492/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 314/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

IV SA/Wa 350/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1231/13 - Wyrok NSA z 2013-07-12

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz E. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. B., W. B. i A. B. oraz E. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr BOII-4pf/bk/BP-5-772-2-1275/11/12 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu...
1   Następne >   2