Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1099/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: [...] w przedmiocie wymierzenia kary grzywny

II OZ 921/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012

II OSK 2703/12 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji celu publicznego

II OSK 1593/13 - Wyrok NSA z 2013-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1117/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji

II OSK 1231/13 - Wyrok NSA z 2013-07-12

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz E. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. B., W. B. i A. B. oraz E. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr BOII-4pf/bk/BP-5-772-2-1275/11/12 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu...