Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2703/12 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla inwestycji celu publicznego

II OSK 1231/13 - Wyrok NSA z 2013-07-12

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz E. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. B., W. B. i A. B. oraz E. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr BOII-4pf/bk/BP-5-772-2-1275/11/12 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu...