Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 1099/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: [...] w przedmiocie wymierzenia kary grzywny

IV SA/Wa 1937/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne

IV SA/Wa 2652/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2637/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 921/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012

IV SA/Wa 2202/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary pieniężnej

IV SA/Wa 2575/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1203/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 214/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

IV SA/Wa 290/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia
1   Następne >   +2   6