Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3042/12 - Wyrok NSA z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

II OSK 2146/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaświadczenia lokalizacyjnego

II OSK 1303/14 - Wyrok NSA z 2014-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2621/12 - Wyrok NSA z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji węzła drogowego

II OSK 1154/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy