Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3293/14 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OSK 1901/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej Stowarzyszenia 'Z.' z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia 'Z.' z siedzibą w W. na decyzje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: nr [...] oraz [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania

II OSK 409/15 - Wyrok NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

II OSK 2143/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

II OSK 676/14 - Wyrok NSA z 2015-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 986/14 - Wyrok NSA z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu