Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 76/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta Opola w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 144/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego