Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 343/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-22

Sprawa ze skargi E. K. i J. K. na uchwalę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 497/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 192/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 492/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 492/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 148/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 424/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego