Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 492/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 105/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-13

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 394/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 105/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 474/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 475/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

Skarga M. S., F. P., S. S., J. K., H. O., J. S., A. K., A. Z., A. A., S. K., D. P., J. S., A. S., E. J. na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 494/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 473/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 681/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego