Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 353/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SO/Op 42/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części A

II SA/Op 353/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy