Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek sprzeciwu Stowarzyszenia A z siedzibą od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu , sygn. akt II SA/Op 182/15

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek wniosku Gminy Prószków o wykładnię wyroku WSA w Opolu

II SA/Op 337/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-07

skarg M. K., E. H., A. H., Z. W., Z. B., P. Z., M. Z., J. Z., K. H., W. H., J. K., T. W., A. S., J. S., A. M., A. B., D. K., M. B., Z. J., B. B., M. B., E. B., K. J., S. P., H. P., J. P., K. N., B. W., M. F., A. K., R. K., A. K., W. K., E. S., R. K., M. S., J. P., S. P., B. H., A. K., N. H., M. H., K. F., J. F., A. F., Ł. W., H. D., Z. W., A. W., M. W., Ł. W., L. K., M. K., E. K., M. T., I. M., M. J., A. C., I. C., M. J., M. J., J. J., S. G., M. G., R. G., D. W., P. W., M. W., P. S., M. K., I. K...

II SA/Op 229/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego