Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 603/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 72/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 51/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 153/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Oleśnie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 195/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-15

skarg A Spółka z o.o. z siedzibą i J. G. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

II SA/Op 229/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego