Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 898/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu [...] w gminie [...] dla działek nr [...] i [...] obręb [...]

II SA/Wr 704/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-21

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.K.

II SA/Wr 704/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy S.K.