Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2895/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Wniosek K. J. S. o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Infrastruktury w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w p...