Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1082/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 568/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 372/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji ...

II OZ 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

II OSK 2891/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OSK 2285/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu