Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1456/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku P. S. E. spółki akcyjnej z siedzibą w K.

II OZ 1458/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku P. S. E. spółki akcyjnej z siedzibą w K.

II OSK 638/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1282/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 418/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

II OSK 939/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 1455/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej