Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 448/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

II OSK 2977/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji

II OZ 662/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1200/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego