Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 25/08 - Wyrok NSA z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II OSK 603/08 - Wyrok NSA z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję ustalającą warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne

II OSK 838/07 - Wyrok NSA z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1722/07 - Wyrok NSA z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1792/07 - Wyrok NSA z 2009-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II OSK 466/08 - Wyrok NSA z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 474/08 - Wyrok NSA z 2009-04-02

Skargi kasacyjne I. i A. U. oraz [...] S.A. z siedzibą w K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1736/07 - Wyrok NSA z 2009-01-07

Skargi kasacyjne SKO w Częstochowie oraz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OSK 1307/08 - Wyrok NSA z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla przebudowy budynku

II OSK 1006/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego warsztatu samochodowego
1   Następne >   2