Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1442/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OSK 190/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1061/13 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 222/14 - Wyrok NSA z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

II OSK 2137/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1104/13 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2657/13 - Wyrok NSA z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Słupsku w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 491/14 - Wyrok NSA z 2015-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II OSK 2683/13 - Wyrok NSA z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2022/13 - Wyrok NSA z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   3