Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1280/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1414/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1416/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1070/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1828/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Suwałkach w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II OSK 1161/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1452/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1650/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1658/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1451/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   4