Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1414/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1416/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy