Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2388/15 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2797/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy