Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 379/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w [..] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 341/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 290/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1205/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w [..] w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 900/18 - Wyrok NSA z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 670/18 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2450/17 - Wyrok NSA z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w [..] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 775/17 - Wyrok NSA z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w [..] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 1291/17 - Wyrok NSA z 2019-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1108/17 - Wyrok NSA z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   3