Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 4009/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1131/18 - Wyrok NSA z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu

II OSK 3033/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 37/19 - Wyrok NSA z 2020-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1784/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1389/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2178/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2971/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku

II OSK 333/19 - Wyrok NSA z 2020-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 337/19 - Wyrok NSA z 2020-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2