Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 363/06 - Wyrok NSA z 2007-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania terenu