Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1649/07 - Wyrok NSA z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu w przedmiocie zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie stacji diagnostycznej dla samochodów ciężarowych i osobowych

II OSK 807/07 - Wyrok NSA z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 23/07 - Wyrok NSA z 2008-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego