Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

II OSK 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 119/14 - Wyrok NSA z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1783/13 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 671/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy