Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 1890/14 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych

II OSK 2087/14 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych

II OSK 1657/14 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych

II OSK 1625/14 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych

II OSK 2203/14 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych