Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 957/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1188/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia

II OSK 1186/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OSK 1847/17 - Wyrok NSA z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1974/17 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1035/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skargi kasacyjne A. C. i M. C. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 995/16 - Wyrok NSA z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1068/18 - Wyrok NSA z 2018-10-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego