Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3782/18 - Wyrok NSA z 2021-10-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3600/18 - Wyrok NSA z 2021-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżone postanowienie.

II OSK 170/21 - Wyrok NSA z 2021-10-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 3171/18 - Wyrok NSA z 2021-09-01

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 28/21 - Wyrok NSA z 2021-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Klimatu w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 29/21 - Wyrok NSA z 2021-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Klimatu w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy