Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 712/21 - Wyrok NSA z 2022-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy uzgodnienia pod względem ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji

II OSK 1482/19 - Wyrok NSA z 2022-05-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy