Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1441/20 - Wyrok NSA z 2023-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2526/21 - Wyrok NSA z 2023-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1144/20 - Wyrok NSA z 2023-04-05

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2598/21 - Wyrok NSA z 2023-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Starosty Powiatu P. , nr ...