Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 264/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Poznania w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 360/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie protestów do projektu planu miejscowego