Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 464/07 - Wyrok NSA z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1207/07 - Wyrok NSA z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w przedmiocie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

II OSK 1954/06 - Wyrok NSA z 2007-10-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego