Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia pisma T. G. dotyczącego zmiany sposobu zagospodarowania terenu