Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 868/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w przedmiocie uchwalenia zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

II OSK 953/13 - Wyrok NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 525/13 - Wyrok NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego