Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 2438/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego