Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 305/19 - Wyrok NSA z 2022-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w G. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności budowy tarasu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2196/19 - Wyrok NSA z 2022-07-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II OSK 877/21 - Wyrok NSA z 2022-03-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści