Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia pisma T. G. dotyczącego zmiany sposobu zagospodarowania terenu

II OSK 264/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Poznania w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 464/07 - Wyrok NSA z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1207/07 - Wyrok NSA z 2007-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] W. w przedmiocie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

II OSK 868/13 - Wyrok NSA z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w przedmiocie uchwalenia zmiany nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

II OSK 1888/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Raszyn w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu złożonego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej

II OSK 360/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie protestów do projektu planu miejscowego

II OSK 687/08 - Wyrok NSA z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w przedmiocie odrzucenie protestu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości O.

II OSK 1954/06 - Wyrok NSA z 2007-10-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 953/13 - Wyrok NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Wałbrzychu w przedmiocie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3